Năm học 2012 - 2013, ông Nguyễn Việt Bắc tham gia trực tiếp giảng dạy 6 tháng; thời gian còn lại không trực tiếp tham gia giảng dạy nên không đủ thời gian quy định để xét nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo. Tương tự, năm học 2013 - 2014, ông Bắc cũng chỉ tham gia giảng dạy có 6 tháng.

Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, quy định: "Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%".

Đối chiếu quy đinh trên, ông Bắc hưởng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo là 5%, cộng cả thời gian trực tiếp giảng dạy của 2 năm học 2012 - 2013, 2013 - 2014 mới đủ 12 tháng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã họp xét và nâng mức phụ cấp thâm niên của ông Bắc từ 5% lên 6%.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , thâm niên , giảng dạy